Fisk kreperer ved sperra

37 fisk er så langt funnet døde etter å ha hoppet over kanten på fiskesperra i Snøvasfossan.

  Foto: Inge Nordvik

Nyheter

Det kan Tidens Krav melde på nett i dag.

Vannet ble satt på i fisketrappa 16. august, uten at fangsthuset var ferdigstilt. I utgangspuntket skulle det være i drift fra 1. juli, men ble utsatt til 1. august. Imidlertid er anlegget fortsatt ikke ferdigstilt, og derfor har en valgt å ta et tidligere kultiveringsanlegg på Vermøy noen kilometer lenger ned i bruk. I dag tas fisken med hov i fisketrappa, og fraktes deretter i store kar ned til Vermøy for saltbehandling, merking og prøvetaking.

Allerede dagen etter at vannet ble satt på i fisketrappa, ble det funnet to døde fisk som hadde hoppet over kanten. Det ble spikret opp treplater langs kanten av fisketrappa på stedet hvor fiskene hoppet over, men det holdt ikke. Noen dager seinere ble det funnet hele 33 døde fisk. Da ble hele øvre del av trappa sikret på samme måte. Dette går fram i en rapport prosjektleder for gyro-bekjempelsen i Driva, Michael Puffer, har sendt til Miljødirektoratet og Fylkesmannen.

Det var både laks og sjøørret med en størrelse fra 30 centimeter og opp til godt over 80 centimeters lengde som kreperte.

Ifølge Tidens Krav er det fram til tirsdag denne uka fanget knapt 70 fisk i anlegget. Bare åtte sjøørret er blitt merket og satt ut igjen ovenfor sperra. 11 fisk har strøket med under saltbehandling.