Skifter rista i sperra

– Vi har et klart mål om at ei nykonstruert rist til fiskesperra skal på plass før neste vårflom.
Nyheter

Det opplyste prosjektleder Jarle Steinkjer i sin innledende orientering under torsdagens informasjonsmøte i Støgu. Et syttitalls frammøtte fikk en grundig gjennomgang av prosjektet – et prosjekt som i følge Steinkjer på mange vis framstår som vellykket. Men han måtte innrømme at da sperra skulle tas i bruk, dukket det opp uforutsette problemer, blant annet i form av betydelig gjengroing av ristene som skal slippe vannet igjennom. Et ekspertutvalg skal snarest sette i gang med å utrede hvordan de nye ristene skal utformes.

Den første timen var satt av til informasjon fra prosjektleder Jarle Steinkjer og miljøverndirektør hos Fylkesmannen, Linda Aaram. Sistnevnte med hovedansvar for arbeidet med bevaringstiltak for sjøørretbestanden i øvre Driva, innsamling av sjøørret og laksebestander fra Driva, Usma, Litldalselva og Batnfjordselva til levende genbank, samt reetablering av de berørte laks- og sjøørretbestandene inkludert behandling – friskmelding.

Den påfølgende timen var satt av til spørsmål/kommentarer fra salen, og selv om tidligere omtalte problemer også har oppstått som følge av forsinkelser med fangsthuset, var de aller fleste kommentarene og spørsmålene og kommentarene knyttet opp mot Steinkjers innledning.

Erik Smiseth, Sunndal Jeger og Fisk, innledet spørsmåls-/kommentarrunden. Han ønsket blant annet totalforbud mot fiske av sjøørret i fjordene. Ulf Lucasen fra Fylkesmannen repliserte at det hadde vært en viss innstramming, men at det kunne vært ønskelig med mer.

- Troverdighetsproblem

Halvard G. Hagen gjentok deretter deler av kritikken han tidligere har framført mot prosjektet og konkluderte med at utbyggeren har fått et alvorlig troverdighetsproblem. Dette på grunn av at tabber som har vært gjort, etterfulgt av tåkeprat og alternative sannheter. Ferdigstillelsen av fangsthuset blitt utsatt gang etter gang – og i tillegg er også kommunestyret blitt feilinformert.

– Større ydmykhet og mindre arroganse fra prosjektledelsen er et klart ønske fra lokalbefolkninga sin side, sa Hagen.

Også Ola Bræin fulgte i samme spor som Hagen:

– Det er bare å konstatere som sikkert at et år er tapt. Hvorfor ble ikke lokalbefolkningen tatt med på råd fra første stund? spurte Bræin.

– Jeg er faglig uenig i det du sier, svarte Steinkjer, samtidig som han hardnakket hevdet det ikke er grunnlag for å hevde at et år er tapt. Han var imidlertid rask til å tilføye at det er veldig fornuftig å trekke veksler på lokalbefolkningen, noe som fra nå av i betydelig større grad vil bli gjort heretter.

Mer fra informasjonsmøtet kommer i Driva sin onsdagsutgave.