Lever båtvraket, få 1000 kroner

Ny ordning startet søndag. – Et viktig skritt i riktig retning, sier Redningsselskapet.
Nyheter

Redningsselskapet er glad for at nå blir enklere å få ryddet opp i havner og på strender hvor det ligger utrangerte båter.

– Det er viktig for oss at båteierne skal betale minst mulig og at de får en miljøbonus. Returordningen er et viktig skritt i riktig retning, og vi vil jobbe aktivt for at den blir en suksess. Færre båtvrak langs kysten er en vinn-vinn situasjon for miljøet og kystberedskapen, sier Frode Pedersen, kommunikasjonssjef i Redningsselskapet, i en pressemelding.


Gjennomslag for Redningsselskapet

For et år siden fremmet Redningsselskapet og Avfall Norge forslag til Stortinget om å etablere et prøveprosjekt om returordning for fritidsbåter. Stortinget bevilget midler til formålet i statsbudsjettet for 2017 og i løpet av året har Klima- og miljødepartementet fulgt opp saken. I mellomtiden har det vært et godt samarbeid mellom Redningsselskapet, Avfall Norge og Norsk Gjenvinning, NORBOAT, Kongelig Norsk Båtforbund, Kambo Marina, Ecofiber Recycling og kommunale avfallsaktører.

– Marin forsøpling og mikroplast er en stor miljøutfordring. Derfor er vi svært glad for at myndighetene tar saken på alvor og kommer i gang med returordningen for fritidsbåter. Nå er det viktig at politikerne følger opp tiltaket med ytterligere midler i statsbudsjettet for neste år, sier Pedersen.


Redningsselskapets småbåtregister et nyttig verktøy

Redningsselskapets Småbåtregister har informasjon om 340 000 båter. Dette kan være nyttig både for båteiere og for myndighetene når eierskap skal bekreftes, og/eller når det skal føres statistikk over båter som leveres til avfallsmottak. Ut over dette vil Redningsselskapets redningsskøyter og frivillige delta i arbeidet med å samle inn forlatte båtvrak og i dugnader der det samles inn plast, som for eksempel på den årlige strandryddedagen.

– Vi har et godt samarbeid med aktører som foreningen «Hold Norge rent» og friluftsrådene og kommer til å styrke fellesaktivitetene med dem i tiden som kommer. Det er helt i tråd med formålet vårt om å berge verdier når vi samler inn båtvrak og plast som kan brukes til materialgjenvinning og energiutnyttelse, avslutter Pedersen.


Fakta:

• Kajakker, joller, kanoer, ribber og alle andre båter under 15 fot og uten innenbordsmotor kan leveres gratis til kommunale avfallsstasjoner.

• Større båter opp til 49,2 fot kan leveres til egne anlegg, og det er gratis å levere båter opp til 1,1 tonn.

• Så lenge båten er levert til godkjent mottak kan båteier søke om å få utbetalt 1000 kroner, som kompensasjon for å ha levert båten.