Brøt seg inn i skole

DNA-bevis felte gjerningsmannen.

Grov vold: "Voldsutøvelsen har karakter av overfall og mishandling, samt at den ble begått av flere i fellesskap", heter det i dommen som nylig falt i Nordmøre tingrett.  Foto: Ingrid Ellevset

Nyheter

En søndagskveld i mai ble det oppdaget at det hadde vært innbrudd ved Vistdal skole i Nesset kommune. Politiet foretok åstedsundersøkelse dagen etter. Det ble oppdaget at gjerningspersonen hadde banet seg adgang til skolen ved å ta ut et panel i en ytterdør og åpnet låsen fra innsida. Inne i skolebygget hadde han brutt opp fire dører og flere skuffer og skap. Han hadde også rotet til flere av rommene på skolen, og tatt med seg en bærbar PC, to Ipader, et Nikon-kamera og cirka fem hundre kroner i kontanter.

Politiet fant verktøy som mannen hadde lagt igjen. Det ble ikke funnet fingeravtrykk, men tilstrekkelig med hudceller til å fastslå DNA. Resultatet fra Folkehelseinstituttet og Kripos utpekte gjerningsmannen, som er i 40-åra og bosatt i Trondheim. I retten nektet han for å stå bak skadeverket og tyveriet. Retten mente likevel det ikke kunne være noen tvil, ettersom mannen ikke har noen annen tilknytning til skolen, og han har ikke vært der i lovlig ærend. Mannen er de siste tjue årene domfelt i alt 24 ganger for ulike forhold, i det vesentlige vinningsforbrytelser og befatning med narkotika.

Han ble i retten dømt til fengsel i 30 dager.