Vil ha synspunkter fra innbyggerne

Sunndal kommune ber innbyggerne komme med synspunkter på hvordan de synes nærmiljøet sitt skal være.

Håper mange kommer: – Vi vet at folk er opptatt av bygdene og nærmiljøet sitt, så vi håper mange vil komme på møtene, sier Berit Skjevling, planlegger i Sunndal kommune.  Foto: Arkivbilde.

Nyheter

Planlegger Berit Skjevling i Sunndal kommune har sendt ut følgende pressemelding:

- Alle sunndalinger som er opptatt av hvordan nærmiljøet skal være i framtida, oppfordres nå til å komme med synspunkter til kommunen. Kommuneplanens arealdel skal nå rulleres for neste fireårsperiode, og i den forbindelse inviteres alle innbyggere si hva de mener om aktuelle tema. Kommunen arrangerer de kommende ukene åpne møter i bygdene.

– Vi vet at folk er opptatt av bygdene og nærmiljøet sitt, så vi håper mange vil komme på møtene, sier Berit Skjevling, planlegger i Sunndal kommune. Det vil også være mulighet å komme med synspunkter på andre måter, sier hun.

Hva er kommuneplanens arealdel

Arealdelen er en overordna plan som angir hovedtrekkene i kommunens arealbruk. Den består av plankart, bestemmelser og planbeskrivelser og fastsetter framtidig arealbruk i kommunen. Planen skal også vise hvilke hensyn og restriksjoner som har betydning for bruken av arealene.

Det er i denne omgang arealplan for kommunen utenom Sunndalsøra som skal rulleres. Viktige tema i planen er bolig, infrastruktur, klima og miljø, næring, barn og unge. Høsten 2017 er satt av til utredninger av de ulike tema, og det legges derfor opp til en omfattende medvirkningsprosess.

Åpne møter i bygdene

Åpne møter i bygdene blir avholdt i uke 42-44, på Grøa, Musgjerd, Ålvundfjord, Ålvundeid, Øksendal og Holssand. Se egen annonse eller kommunens hjemmeside for tidspunkt på de ulike stedene.

På møtene vil kommunen gi en kort orientering om arbeidet med kommuneplanens arealdel, deretter blir det anledning til å komme med synspunkter på aktuelle tema i utredningsarbeidet.

«Gjestebud-metoden»

Kommunen vil også prøve ut en ny metode for å få synspunkter fra innbyggere; «gjestebud- metoden». Dette er en fin mulighet til å si sin mening for de som ikke synes åpne møter passer.

Dette går ut på at enkeltpersoner tar på seg å være gjestebudverter, og samler en liten gruppe av venner/bekjente for å diskutere ett eller flere tema som kommunen ønsker tilbakemelding på.  Dette kan være f.eks. være hva dere synes er bra og hva dere synes bør forbedres når det gjelder nærmiljø, friluftsliv, næring, boligbehov osv. Så sender gjestebudvertene synspunktene til kommunen som innarbeider det i et innspillsdokument til planen.

Vil du være gjestebudvert?

Berit Skjevling oppfordrer de som synes dette høres interessant ut, til å melde seg som gjestebudverter. Har du lyst til å være med å teste ut dette, ta kontakt med Berit.

Vi vil også aktivt gå ut å invitere enkelte personer fra hver bygd og fra ulike målgrupper til å være gjestebudverter.

Barnetråkkregistrering i skolene

Som en del av innspillsprosessen, vil vi også gjennomføre en såkalt barnetråkkregistrering i løpet av høsten. Dette går ut på at barna selv registrere de stedene de liker og ikke liker på et kart. Det er planen at dette gjennomføres i enkelte klasser ved Løykja skole, Gjøra oppvekstsenter, Ålvundfjord skule og Sunndal ungdomsskole i løpet av høsten.

Alle sunndalinger som er opptatt av hvordan nærmiljøet skal være i framtida, oppfordres nå til å komme med synspunkter til kommunen. Kommuneplanens arealdel skal nå rulleres for neste fireårsperiode, og i den forbindelse inviteres alle innbyggere si hva de mener om aktuelle tema. Kommunen arrangerer de kommende ukene åpne møter i bygdene. – Vi vet at folk er opptatt av bygdene og nærmiljøet sitt, så vi håper mange vil komme på møtene, sier Berit Skjevling, planlegger i Sunndal kommune. Det vil også være mulighet å komme med synspunkter på andre måter, sier hun.