God stemning med ny leietaker

Nordmøre Revisjon flytter inn i Landbrukshuset.
Nyheter

Nordmøre Revisjon har seks kontor rundt om på Nordmøre, et av dem i Surnadal. De tre ansatte flytter fra sitt tidligere lokale inn i større og lysere lokaler i Landbrukshuset på Skei. Nordmøre Revisjon overtar deler av det kontorlandskap Amfi Kreativ hadde før de flyttet ned til Amfibygget.

Fredag blei revisjonen høytidelig ønsket velkommen til Landbrukshuset. Det største kontorfellesskapet i Surnadal. De blei tatt i mot av driftsleder Trygve Roaldset. Nordmøre Revisjon spanderte kake.

Ansatte fra de ulike bedriftene bruker å samle seg til kaffe og vinutlodning annenhver fredag ettermiddag. Og det var sedvanlig god stemning rundt bordet da Nordmøre Revisjon ble ønsket velkommen inn i fellesskapet.