"Giftfritt Nesset" får 5000 kroner

Økonomi- og planutvalget i Sunndal har bevilget 5000 kroner i tilskudd til organisasjonen "Jeg velger meg et giftfritt Nesset."

Lusie Gjersvoll. 

Nyheter

Det var representanten Lusie Gjersvoll, (Ap) som fremmet følgende forslag:

«Økonomi- og planutvalget innvilger et tilskudd på kr. 5 000,- i støtte til organisasjonen «Jeg velger meg et giftfritt Nesset». Beløpet belastes budsjettpost 14701.1000.1000 – tilskudd til lag og foreninger, og finansieres over post 14902.1000.1000 – utgifter etter ØP-utvalgets bestemmelser.»

Forslaget ble vedtatt med 7 mot 4 stemmer.