- Folk er forbannet over rettsløse tilstander for ulvene

NOAH reagerer sterkt på at Tingretten har godtatt fortsatt ulvejakt før det rettslige grunnlaget for jakten er avklart.
Meninger

Nå mobiliseres det til markeringer for å vise at nordmenn er opprørte over Norges rasering av kritisk truede dyr. NOAH anmelder også skadeskytingen.

Nylig ble det klart at lisensfellingen av ulv i Østfold, Oslo, Akershus og Hedmark får fortsette til tross for at rettssaken om det lovlige grunnlaget for jakten ikke er gjennomført:

Miljødepartementet burde aldri ha trumfet igjennom ulvejakt før det har vært en rettslig avklaring av det juridiske grunnlaget for å radbrekke Naturmangfoldloven og Bernkonvensjonen på denne måten. Og retten burde selvsagt ikke ha tillatt at alle ulvene nå blir skutt før de går igjennom det faglige og juridiske grunnlaget for nedskytingen. Det er en absurd situasjon vi er i nå, hvor forskeres råd, opinionens flertall og lover og konvensjoner ser ut til å bety null og niks for politikerne. Alt som betyr noe er å "skyte flere ulver". Vi er mange som nå har fått mer enn nok av en slik useriøs politikk, sier leder i NOAH, Siri Martinsen.

NOAH har fått henvendelser fra mange mennesker i ulvesonen som nå er fortvilet over nedslaktingen. Organisasjonen vil møte det store engasjementet fra folk som er opprørte over ulveskytingene, og mobilisererer derfor til markeringer:

NOAH mobiliserer nå til markeringer for ulven - ikke minst for å vise politikerne som er i regjeringsforhandlinger at mange er svært opprørte over utryddingspolitikken som føres. Vi tror ikke politikerne er klar over hvor mange mennesker i ulveområdene dette faktisk går hardt inn på. De har blitt blendet av de 13 % i områder med ulv som er sterkt imot ulv, og forstår ikke at for mange av de 35% i de samme områdene som liker godt at ulven er til stede, føles denne nedskytingen som et overgrep. Ikke minst er det mange av det store flertall over hele landet som er for ulv som nå er sjokkerte over at mindretallet får enerett til å bestemme over de ville dyrene, sier Martinsen.

NOAH anmelder idag også skadeskytingen som har forekommet under ulvejakten:

Hundre jegere har nå fått jage og stresse ulvene i 5 dager, noe som har resultert i to rapporterte skadeskytinger. Dette er en stor grad av skadeskyting, kombinert med at jegerne åpent innrømmer at de skyter så fort som mulig for å få drept flest mulig av ulvene. Dette gir grunnlag for etterforskning av hvordan jakta egentlig foregår, ikke minst siden forskning viser at de holdninger til ulv som flere i dette jaktmiljøet og deres støttespillere utviser, øker faren for skadeskyting, sier Martinsen.

NOAH v/ leder Siri Martinsen