Pass godt på:

Frosten kan bli dyr

Vannskade Kulde kan fort bli dyrt om man ikke tar de riktige grepene. Bildet viser vannlekkasje gjennom gulvet på en hytte.  Foto: Gjensidige

Sprengt toalett som følge av frost.  Foto: Gjensidige

Nyheter

Pressemelding fra Gjensidige:

Etter årets første kuldeperiode er det mange som melder frostskader til Gjensidige. Med enkle grep kunne mange av disse skadene vært unngått.

Vannlekkasjer på grunn av frost har kostet forsikringsbransjen 500 millioner kroner på snaut tre år.

- Januar er vinterens desidert verste frostmåned. Ha på tilstrekkelig varme i alle rom med vannrør, og unngå at temperaturen faller under 10 grader, oppfordrer kommunikasjonssjef Arne Voll i Gjensidige.

Ved lengre fravær bør du stenge hovedkranen. For hytter er dette et krav i forsikringsavtalen.

I alle rør som er utsatt for kulde kan vannet fryse til is. Utvendige rør og rør i uisolerte kjellere er spesielt utsatt, i likhet med bygninger som står uten oppvarming.

- Oppdager du at vannet har frosset, er det viktig å tine det opp langsomt. Kaster du varmt vann i en frosset toalettskål sprekker porselenet umiddelbart. Det er også viktig å følge nøye med når isen tiner for å sjekke om rørene har sprukket. Bruk ører og øyne, sier Voll.

Fryser vannet i utvendige vannledninger, eller steder det er vanskelig å komme til, må man i de fleste tilfeller tilkalle profesjonell hjelp.

Slik forhindrer du vannskader som følge av frost :

• Ha minst 10 grader i alle rom, også når du reiser bort.

• Lukk ventiler og vinduer.

• Ikke la vannet renne for å hindre frost. Dette er ikke tillatt, og kan medføre at avløpet fryser og vannet flommer ut i bygningen.

• Steng hovedkranen og tøm rørene for vann ved å åpne kranen.

• Hvis det suser i rørene når du skrur på vannet, sjekk ledningsanlegget for skader før du forlater det med åpen hovedkran.

• Er vannledningene frosset, steng av vannet. Øk temperaturen i området der det er frosset.