Inviterer til gratis kurs i fellefangst

Fellefangst: Mink er en av artene man kan drive fellefangst på.   Foto: Svein Olav Aaker

Nyheter

Jaktutvalget i Surnadal Jeger- og Fiskerforening (SJFF) inviterer alle interesserte til gratis innføringskurs i feller og fangst.

Dette blir altså et innføringskurs, der det i første omgang er lagt opp til bare en kurskveld. Kurset holdes på Surnadal videregående skole torsdag 18. januar fra klokka 19.

Fangst av vilt har lange og sterke tradisjoner i Norge. Men for å utøve fangst trenger man blant annet kunnskap om hvilke arter som kan fanges, hvilke fangstredskap som kan brukes og hvordan en skal konstruere redskapene og benytte seg av dem. På kurskvelden i Surnadal vil Gudmund Fiske orientere om praktisk oppsett av mårfeller, hvor fellene bør settes og hvordan man gjør det, mens Ola Eirik Bolme fra Statens Naturoppsyn vil gå inn på regelverket for bruk av feller; hva som er godkjente felletyper, samt litt om varsling og tilsyn av fellene, med mer.

– Kurset er gratis og retter seg mot alle som er interessert i feller og fellefangst, opplyser leder i jaktutvalget i SJFF, Anders Magne Ormset. Alle som har lyst ønskes hjertelig velkomne til en trivelig kurskveld.