Ingen mistanke om ruskjøring

40 år gammel mann siktet etter trafikkylukke på E39 Roaldset, der fem år gammel jente døde.
Nyheter

Politiet i Møre og Romsdal har fredag ettermiddag sendt ut en pressemelding angående trafikkulykka på E39 Roaldset lille julaften.

I pressemeldingen går det fram at en 40 år gammel mann er siktet etter straffeloven (2005) § 281, for uaktsomt å ha forvoldt en annens død, og etter vegtrafikkloven § 31, første ledd, jf. § 3, for å ha overtrådt bestemmelsen om at enhver skal ferdes hensynsfullt og være aktpågivende og varsom så det ikke kan oppstå fare eller voldes skade og slik at annen trafikk ikke unødig blir hindret eller forstyrret.


Ulykken ved Eidsetra på Fursetfjellet

Jente på fem år omkom

Ei jente på fem år er nå bekreftet omkommet etter en frontkollisjon ved Eidsetra på Fursetfjellet lørdag ettermiddag. Ifølge politiet var jenta hjemmehørende i Kristiansund.

 

Dette er pressemeldingen fra politiet:

Etterforskningsseksjonen i Molde har ansvar for etterforskningen. Saken har hatt to sentrale tema, hvor det ene er å undersøke hva som er årsaken til trafikkulykken, og det andre er å finne årsaken til at den 5 år gamle jenta døde, samt undersøke sammenhengen mellom trafikkulykken og dødsfallet.

Rettsmedisinsk obduksjon og øvrig etterforskning viser at den 5 år gamle jenta døde som følge av trafikkulykken. Politiet etterkommer etterlattes ønske, og navnet blir derfor ikke frigitt. De ønsker heller ikke kontakt med media.

Det var tre kjøretøy involvert i ulykken, og totalt 7 personer. To av kjøretøyene kjørte etter hverandre i retning Batnfjorden, og et kjøretøy kjørte i retning mot Hjelset.

Innledningsvis i etterforskningen var det uklart hvem som var involvert, antall involverte, og deres rolle i ulykken. Tatt i betraktning ulykkens utfall og alvor ble derfor alle avhørt som mistenkt, det ble tatt rusprøve av alle impliserte og politiet holdt alle muligheter og alternative hendelsesforløp åpne. Etterforskningen er nå i en fase hvor hovedtrekkene i hendelsesforløpet er avklart. Det er ingen mistanke om ruskjøring.

Status er at 4 menn i det ene kjøretøyet og en kvinne som var alene i sitt kjøretøy, ikke lenger er mistenkt. En 40 år gammel mann er siktet etter straffeloven (2005) § 281, for uaktsomt å ha forvoldt en annens død, og etter vegtrafikkloven § 31, første ledd, jf. § 3, for å ha overtrådt bestemmelsen om at enhver skal ferdes hensynsfullt og være aktpågivende og varsom så det ikke kan oppstå fare eller voldes skade og slik at annen trafikk ikke unødig blir hindret eller forstyrret.

Siktede bestrider ikke hovedtrekkene i hendelsesforløpet, men erkjenner ikke straffeskyld etter siktelsen. Videre etterforskning vil blant annet dreie seg om hvorfor hans kjøretøy havnet over i motgående kjørefelt. På grunn av siktedes nære relasjon til den avdøde jenta, er det oppnevnt bistandsadvokat for etterlatte.

Det gjenstår fortsatt etterforskning i saken, og politiet kommer derfor ikke til å kommentere flere detaljer fra etterforskningen. En av de involverte er fortsatt innlagt på sykehus.

De involverte har i lokalsamfunnet blitt konfrontert med rykter og spekulasjoner om antakelserom hendelsesforløp og skyld. Dette har vært en ekstra og unødvendig påkjenning for de involverte.