Vil etablere nytt tilbud i Sunndal

Vil ta imot beboere som er vurdert å utgjøre en trussel

Driva Drift AS vil etablere mottak i Sunndal for beboere som er vurdert å utgjøre en trussel for sine omgivelser.

Ny drift? Det er et selskap under stiftelse, Driva drift AS, som har levert anbud om drift av en særskilt bo- og omsorgsløsning i Sunndal. 

Nyheter

Selskapet søker nå etter motaksleder, miljøterapeuter, miljøarbeidere og assistenter i Sunndal. Personer med erfaring fra politiet, vaktselskap, asylmottak og personer med innvandrerbakgrunn oppfordres til å søke.