Landbrukets mektigste til Surnadal

Til Surnadal: Steinar Reiten (KrF) besøker Surnadal mandag 12. februar. 

Nyheter

Stortingsrepresentant Steinar Reiten (KrF), Averøy, besøker næringslivet i Surnadal mandag 12. februar. Som medlem i Stortingets næringskomite har han tatt over rollen etter Pål Farstad som landbrukets mektigste mann. For å sikre flertall for sin landbrukspolitikk er regjeringa nemlig avhengig av støtte fra KrF.

Det er Møre og Romsdal Bondelag som har invitert Reiten til Surnadal og som har sendt ut en pressemelding om besøket.

Dagen starter med besøk hos INNVENO (tidligere SIV industriinkubator) i industriområdet i Røtet. Deretter går turen til Kvanne Industrier. Dørprodusenten har de siste årene hatt sterk vekst i sin produksjon av dører til blant annet landbruket basert på nye teknikker og slitesterke materialer.

På fjøsloftet til Nordvik Samdrift blir det lunsj og drøfting av et bredt spekter av landbrukspolitiske tema. Bondelagets fylkesleder Oddvar Mikkelsen og organisasjonssjef Arnar Lyche vil bl.a. ta opp jordbruksforhandlingene, klimautfordringer, jordbruksmeldinga kontra regjeringserklæringa, eiendomsregelverk og oppfølging av bo og driveplikt, framtida for melkeproduksjonen i fylket etter utfasing av Jarlsbergeksport, pelsdyr, rekruttering og investeringsbehov ved Gjermundnes videregående skole.


Siste stopp for stortingsrepresentant Steinar Reiten (KrF) er besøk i et nytt sauefjøs hos Torill Gjeldnes og Per Åke Jakobsson med fokus på utfordringer i sauenæringa og sauens viktige rolle som ressursutnytter og landskapspleier.


Program 12. februar 2018:

Stortingsrepresentant Steinar Reiten (KrF), Averøy, besøk næringslivet i Surnadal


Kl 09.00: Besøk hos Innveno AS (tidligere SIV industriinkubator) i industriområdet i Røtet.

Planer om nytt sagbruk med innovativ bruk av restprodukter.

Orientering om nettverksorganisering av mindre bedrifter og suksess i både verdiskaping, sysselsetting og økonomiske resultater.

Orientering om det nye kaianlegget og utviklingsmuligheter tilknyttet havna.


Kl 11.00-12.00: Besøk til Kvanne Industrier AS

KIAS har de siste årene hatt sterk vekst i sin produksjon av dører til ulike formål og har avtale med bl.a Fjøssystemer om dører til landbruksbygg.


Ca kl. 12.15 – 14.30: Besøk Nordvik Samdrift

Inkludert lunsj og drøfting av et bredt spekter av landbrukspolitiske tema på fjøsloftet ved Nordvik Samdrift.


Kl 15.00-16.00: Besøk nytt sauefjøs hos Torill Gjeldnes og Per Åke Jakobsson.

Ca. 10 minutter inn langs Todalsfjorden fra Nordvik samdrift.

Tema utfordringer i sauenæringa og sauens viktige rolle som ressursutnytter og landskapspleier.

• Lokallagslederne i Surnadal Bondelag og Todalen Bondelag, og lederen i Skogeigarlaget, er invitert med på deler av besøket.

• Fra Møre og Romsdal Bondelag deltar fylkesleder Oddvar Mikkelsen og organisasjonssjef Arnar Lyche.


• Tema som fylkesbondelaget vil ta opp under besøket er bl.a. jordbruksforhandlingene, klimautfordringer, jordbruksmeldinga kontra regjeringserklæringa, eiendomsregelverk og oppfølging av bo og driveplikt. Framtida for melkeproduksjonen i fylket etter utfasing av Jarlsbergeksport. Pelsdyr. Rekruttering til næringa. Investeringsbehov ved Gjermundnes videregående skole.