Sjekk om du klarer Statsborgerprøven

Fire personer tok den nye Statsborgerprøven i Sunndal i fjor, og åtte i Halsa. Kan du svare på spørsmålene som stilles? Prøv her!
Nyheter

Hvor mange fylker er Norge delt inn i, og hva skjedde i 1940? Hvem har hovedansvaret for barns oppdragelse, og hvor mange gifte par skiller seg hvert år?

Dette er noen av spørsmålene som kan bli stilt i statsborgerprøven. 2017 var det første året de som ønsker å bli norske statsborgere må bestå prøven. I Møre og Romsdal ble det avlagt 254 statsborgerprøver i løpet av året. Fire i Sunndal og åtte i Halsa. 69 prosent av prøvene i vårt fylke ble bestått. Ut fra personvernhensyn offentliggjøres ikke tall fra kommuner med færre en ti avlagte prøver.

- 2017 var første året at Statsborgerprøven ble arrangert. Uten tidligere resultater å sammenlikne med er det vanskelig å si om et landsgjennomsnitt på 71 prosent bestått er et godt resultat, sier Kompetanse Norge-direktør Gina Lund i en pressemelding.

I hele landet ble det avlagt 6016 statsborgerprøver i 2017.

For å bli norsk statsborger må utlendinger oppfylle ulike krav. Fra 1. januar 2017 endret Stortinget statsborgerloven slik at det ble krav om bestått en prøve i samfunnskunnskap på norsk for å søke statsborgerskap.

I tillegg til å dokumentere kunnskaper om det norske samfunnet, må de som ønsker å bli norske borgere dokumentere språkferdigheter i norsk muntlig. Det er også krav om gjennomført opplæring i norsk eller norsk og samfunnskunnskap. I tillegg stilles flere andre krav, avhengig av hvem som søker. 

Det er Kompetanse Norge som har laget statsborgerprøven på oppdrag fra Justis- og Beredskapsdepartementet. Kommunene arrangerer prøven for dem som ønsker den.

Sjekk om du klarer prøven her (eksempelprøver).