Inviterer til historisk skredtime

Vinteren for 150 år siden.

Berget livet: Ingeborg Jonsdotter berget livet da ei fonn knuste Otthjellen i 1868. Åtte mennesker omkom, mens seks ble gravd fram i live. Her er hun fotografert på Gammelsetra i Grødalen. 

Nyheter

Sunndalsporten invitetrer onsdag til historisk time om skredvinteren for 150 år siden i Sunndal og Oppdal. Til sammen 42 mennesker omkom i Sunndal og Oppdal.

John Kletthammer og Per Aalbu bor i Klevgårdene i dag og er vokst opp med historier fra tragedien som krevde 32 menneseliv. De forteller om historien.

Tor Helge Gravem har søkt og funnet stoff om snøskredtragedien som tok livet av åtte mennesker ved Otthjellen ved Ottem, mens Tommy Fossum maler med en litt bredere pensel om "fimbulvinteren" for 150 år siden som ble det verste skredåret i Norge noennsinne. 168 mennesker omkom i snøskred.