Reservekvoten er tildelt

Men ingen dyr er tildelt kvotejaktområdet i Møre og Romsdal.

  Foto: Gøran Rønning

Nyheter

Rovviltnemnda i region 6 har 28. februar, besluttet å tildele dyrene som er avsatt som reservekvote for årets gaupejakt.

Det er søkt om dyr fra reservekvoten både i Surnadal og Tingvoll, men ingen tilleggsdyr er tildelt kvotejaktområdet i Møre og Romsdal. Det er bestemt at område uten mål om yngling av gaupe i (gamle) Nord-Trøndelag - Indre Namdalen, tildeles fire dyr.

Rovviltnemnda fattet 26. oktober 2017 vedtak om kvotejakt på gaupe, for vinteren 2018, med en startkvote på 27 dyr og en reservekvote på fire dyr. Klima- og miljødepartementet (KLD) har i avgjørelse datert 29. januar 2018 opprettholdt Rovviltnemnda sitt kvotevedtak, men satte et ekstra krav om at tilleggskvoten ikke skulle benyttes, dersom total hunndyrkvote på ni voksne hunndyr blir fylt.

Jakten på reservekvoten kan starte 1. mars 2018, men en eventuell fylling av hunndyrkvoten kan komme til å stoppe all kvotejakt på gaupe i regionen. Det er per dags dato skutt 7 voksne hunndyr innenfor områdene med kvotejakt i regionen.

Les mer på nettsiden til Fylkesmannen i Trøndelag