Markerer 8. mars i Sunndal:

Kvinnedag med #me too

#me too-kampanjen vil sette sitt preg på markeringene av den internasjonale kvinnedagen 8. mars rundt om i hele landet. Så også i Sunndal.

8.mars: Komiteen har programmet klart. Fra venstre: Anisa Ali Aden, Oddrun Årflot, Hilde Furre og Anne Grethe Kjelstad. Foto: Sigmund Tjelle  Foto: Sigmund Tjelle

Nyheter

Blant de sentrale parolene i 8. mars-markeringene rundt om i landet er «#metoo – fra taushet til kvinnekamp» og «#metoo: Nok er nok!».

Også i Sunndal vil kampanjen ha en naturlig plass i markeringen.

– Det var ikke noe vi trengte å ha noen stor diskusjon om, sier Hilde Furre i den lokale 8. mars-komiteen.

Det var i USA #metoo-kampanjen begynte. Hollywood-produsent Harvey Weinstein ble avslørt i mediene etter å ha trakassert unge kvinner i underholdningsbransjen i en årrekke. En twittermelding med hashtagen #metoo blåste opp en storm. Mektige menn har falt – i mange land og i ulike bransjer. I kjølvannet av stormen har krav om endringer i politikk og samfunnsliv fulgt.

– Det er en viktig sak. Det er en heftig oppvask vi har sett i alle deler av samfunnslivet nå. Det er ikke behagelig, men helt nødvendig. Det er en ukultur og et maktmisbruk som avdekkes, og som vi må til livs, sier Furre.

Hun er ikke i tvil om at #metoo-kampanjen har ført til en endring i maktbalansen; at varslerne nå blir hørt, at de når fram.

Taler og appeller

Jan Fredrik Laskerud (Ap) er årets hovedtaler. Feminist, prest, poet og politiker Laskerud har sjøl med sedvanlig glimt i øyet sagt at da han flyttet til Sunndal, gjorde han det på grunn av kjærligheten, likestillingen og industriutviklingen i Distrikts-Norge. Trolig vil han komme nærmere inn på det i sin tale på Øra Kafe torsdag kveld.

Astrid Sæther (SV) vil holde appell, og det er også to ungdomsappellanter som vil bidra under markeringen – Marius Sørgård Odland (AUF) og Aurora Håkonsen (SU).

Det blir underholdning ved Hanna Melkild Wergeni (sang) og kåseri ved Rikke Smisetfoss Sørdahl (SV).

I tillegg til #metoo-kampanjen ser ikke Furre bort fra at likestillingsloven kan bli et av temaene som berøres i taler og appeller. I juni er det 40 år siden likestillingsloven ble vedtatt.

– Tenk at det bare er 40 år siden vi fikk en slik lov, sier Furre.

Fullt hus de siste åra

Tradisjonen tro samarbeider Ap, SV og LO i Sunndal om markeringen. 8. mars-komiteen håper også i år på godt besøk på Øra Kafé.

– Det har vært fullt hus de siste åra, og slik håper vi det blir i år også, sier Furre. Hun framholder at komiteen særlig gleder seg over at flere yngre jenter de siste åra har funnet vegen til markeringen.

– Og noen menn også. Det er bra!

8. mars er fortsatt en viktig dag å markere, understreker Furre. Oppslutningen om dagen lokalt viser at mange mener det samme.

– Vi har kommet langt med likestillingen her i landet, men vi er langt fra i mål. Bare det at vi fortsatt må kvotere kvinner inn i styrer viser at vi ikke har likestilling. Det samme gjør #metoo-kampanjen, sier Furre, og nevner også lønnsforskjeller, deltidsarbeid og andre saker som er viktige å løfte fram på en slik dag.

– Alle er velkommen til markeringen, understreker hun.

Det er gratis inngang, og salg av kaffe og kaker.