Folketallet øker i Rindal

13 flere ved utgangen av 2017 enn utgangen av 2016.
Nyheter

Grunnlaget for folkeveksten er innvandring og innenlandsk tilflytting. Det bor nå 2039 innbyggere i Rindal.

- Dette er veldig gledelig, sier ordfører Ola T. Heggem.

Kommunen venter nå på å bli en del av Trøndelag. Politikerne i kommunen er da veldig opptatt av å markedsføre Rindal som en veldig god bo- og oppvekstkommune med en bra sentrumsfortetting. Politikerne håper dette vil bidra til at kommunen fortsetter veksten også når den blir en del av et nytt fylke.

Håpet kan også være at økt tilflytting fører til næringsvekst i en kommune der deler av næringslivet nå opplever å jobbe i motbakke.