KrF snur, er positive til mottak i Sunndal

- En direkte snuoperasjon, sier kommunestyrerepresentant for KrF, Arne Drøpping.

Snur: Sunndal KrF snur, og ser ikke bort fra at andre parti kan gjøre det samme.  

Nyheter

Drøpping beskriver hvordan han med interesse har fulgt saka og lest innleggene som mottaksarbeider Øyvind Vådahl har hatt på trykk i Driva.

Han medgir at han fram til nå har vært en av de tause politikerne som Vådahl har kritisert. Drøpping sier han har blitt mer og mer usikker på om det han var med på da det på et sonderingsmøte med gruppelederne på ordførerens kontor i november i fjor ble besluttet at kommunen ikke skulle levere anbud på en særskilt bo- og omsorgsløsning i Sunndal.

Seinere kom Driva Drift AS, et selskap under stiftelse, på banen og leverte anbud.

Snart vil UDI for tredje gang utlyse konkurransen om drift av en særskilt bo- og omsorgsløsning. To ganger har konkurransen blitt avlyst, sist gang for noen uker siden, etter at UDI hadde oppdaget en uklarhet i konkurransegrunnlaget som kunne ha innvirkning på konkurransen.


- Mer og mer usikker

I møtet i økonomi- og planutvalget kommende tirsdag kommer saka til behandling som en drøftings- og orienteringssak. Rådmann Randi Dyrnes ber om signaler fra utvalget: Skal Sunndal kommune likevel levere anbud på drift av et særskilt bo- og omsorgsmottak for asylsøkere?


Mottaksdrift til drøfting:

Etablerer kommunalt selskap?

Skal Sunndal kommune likevel levere anbud på drift av et særskilt bo- og omsorgsmottak for asylsøkere? Og hva med andre utlysninger fra UDI – skal kommunen fortsette å levere anbud, eller skal mottaksdrift nå regnes som et avsluttet kapittel for kommunens del?

 

- Jeg har blitt mer og mer usikker på om det jeg var med på i møtet på november var riktig, sier Drøpping til Driva.

Han tok derfor opp spørsmålet på årsmøtet i Sunndal KrF 28. februar. Der ble det klart at flere delte den samme tvilen. Leder i Sunndal KrF, Ingunn Karijord, inviterte Vådahl til et gruppemøte/styremøte i går, torsdag 8. mars. Drøpping sier han opplevde det både som nyttig og utfordrende å samtale med en som har reist såpass sterk kritikk mot administrasjonen og politikerne som var med på dette.

Han legger til at UDIs tilbakemeldinger om at det har vært svært lite problem med slike mottak også er noe de har merket seg. Drøpping sier også at han synes det er spesielt interessant at Vådahl mener at det store mottaket som nå er lagt ned, innebar en høyere risiko for lokalsamfunnet enn det som eventuelt vil komme.

"Det var nok mange av alle de tusen som har vært innom mottaket vårt som var potensielle voldsmenn. Noen var voldsmenn også. Mange av dem kom flyktende rett ut av maskingeværilden og rakkettrøyken og til oss på Sunndal. De ble bleke når de hørte helikopter lande på Hydro. Men vi som har jobbet på mottaket, et fabelaktig lensmannskontor og drivende dyktig helsepersonell har håndtert det.", skrev Vådahl i et av leserinnleggene.


En politisk fadese i tre akter

Sunndal kommunes administrasjon og politikeres mangel på vilje til å innhente tilstrekkelig informasjon, eller å svare på kritikk, er et demokratisk problem.

 

- At dette dreier seg om mange arbeidsplasser på et område hvor Sunndal er kjent for å ha god kompetanse, må også vektlegges, fortsetter Drøpping. I saksframlegget til møtet i ØP skriver rådmannen at en foreløpig beregning tilsier at behovet ved full drift vil være cirka 35 stillinger.


Er positive til etablering i Sunndal

Som følge av dette har styret i Sunndal KrF samlet seg om en konklusjon: At det skal arbeides aktivt for at saka blir utredet for en snarlig avgjørelse i politiske organ.

- I klartekst betyr det at når økonomi- og planutvalget møtes tirsdag, så kommer vi til å si at vi ønsker full gass på å få en utredning. Vi er positive til etableringen av et særskilt bo og omsorgsmottak for asylsøkere i Sunndal, sier Drøpping.

Han vil sjøl møte i ØP på tirsdag.

På spørsmål om han tror andre også kan komme til å snu, sier Drøpping at han ikke ser bort fra det. Han har diskutert saka med andre som også har tenkt litt i de samme banene, sier han. Nå har han sendt mail om KrFs snuoperasjon til medlemmene i økonomi- og planutvalget. Han regner med at saka blir tema på gruppemøtene i forkant av politiske møter kommende uke i Sunndal.

Leder i innvandrertjenesten i Sunndal, Bente Mosbakk, sa nylig til Driva at hun er redd toget likevel har gått for at Sunndal kommune vil kunne levere et anbud på drift av en særskilt bo- og omsorgsløsning.


Er redd toget har gått

UDI har ennå ikke lyst ut konkurransen om drift av særskilt bo- og omsorgsløsning. Saka blir tema på møtet i økonomi- og planutvalget 13. mars. Leder i innvandrertjenesten, Bente Mosbakk, er redd toget uansett kan ha gått for Sunndals del.