– Ikke et B-lag

Rådmannen har bedt om signal på om et kommunalt eid selskap kan være vegen å gå for å i framtida ivareta tilbud om asyldrift.
Nyheter

Hun viste til at kommunen til fulle har fått merke at bransjen er uforutsigbar. Sunndal kommune har vært igjennom en tøff nedbemanningsprosess som følge av nedleggelsen av mottaket. Utvalgskriteriene i en slik prosess blir større når driften av mottaket er en del av kommunens egne ordinære drift – og dermed er organisasjonen mer krevende bygge ned. Et kommunalt eid selskap vil kunne omstilles eller nedbemannes på en mindre krevende måte – og mer i tråd med de oppsigelsesfrister som UDI har i sine driftsavtaler.

Lusie Gjersvoll (Ap) fryktet at dette vil kunne skape et A-lag og et B-lag blant ansatte i kommunen.

– Det er et tydelig signal jeg vil gi. Og det tror jeg at jeg har med meg hele gruppa på.

– Jeg støtter Lusie. Skal vi ha et mottak bør vi rigge det som tidligere, det er en prinsippsak. Vi vil ikke etablere et A- og et B-lag blant våre ansatte, sa ordfører Ståle Refstie.

Rådmannen advarte mot det hun omtalte som lettvint begrepsbruk.

– Vi må huske at vi også i dag har kommunalt foretak. Jeg vil ikke si at det er et B-lag. Overhodet ikke.