Enstemmig for å sende reguleringsplan for Bergmesteren ut på høring:

- Ei sak styrt av følelser

– Ei sak styrt av følelser, sa Høyres Eva Solstad Alme i debatten før et enstemmig kommunestyre i Nesset sa ja til å sende reguleringsplanen for Bergmesteren ut på høring.
Nyheter

Det var ikke ventet, og den store debatten uteble da kommunestyret i Nesset sa ja til å sende reguleringsplanen for Bergmesteren ut på høring.  Formålet med reguleringsplanen er å tilrettelegge for massedeponi, stein – og masseuttak i fjell, mottak og gjenvinning av uorganisk farlig avfall, deponering av stabiliserte masser i fjellhaller, etablering av industriområde og utvidelse av kaianlegg og pukkvirksomhet.