Nessetpolitikere besøker Stenas anlegg i Danmark og Sverige

Er invitert til å besøke Stene Recycling sine gjenvinningsanlegg i København, Halmstad og Göteborg.

Omvisning: Rolf Jonas Hurlen tar med Høyregruppa og flest mulig andre kommunestyrerepresentanter til omvisning ved Stena sine anlegg i København, Halmstad og Göteborg. 

Nyheter

Med utgangspunkt i en muntlig invitasjon fra Bergmesteren Raudsand AS er samtlige kommunestyrerepresentanter i Nesset invitert til å være med på tur til København, Halmstad og Göteborg for å få omvisning ved Stena Recycling sine gjenvinningsanlegg. Stena samarbeider med Bergmesteren AS om å få etablert et gjenvinningsanlegg og deponi for farlig avfall på Raudsand.