Avdekket rekordsvindel

Svindel for 428 millioner kroner avdekket.

Rekord: Aldri før har det vært avslørt mer forsikringssvindel i Norge enn i 2017. Illustrasjonsfoto.  Foto: Colourbox/Tryg Forsikring

Skremmende: Skadedirektør i Tryg Forsikring, Maria Haarr mener det er skremmende at så mange unge blir avslørt og tatt for forsikringssvindel.  Foto: Tryg Forsikring

Nyheter

Pressemelding fra Tryg Forsikring:

Ny rekord i forsikringssvindel

Aldri før har det vært avslørt mer forsikringssvindel i Norge enn i 2017. Det ble i fjor avdekket svindel for 428 millioner kroner. Antallet nordmenn som ble tatt er rekordhøyt og unge under 29 år topper svindelforsøk innen reise, innbo og løsøre.

– Det er nedslående at forsikringssvindel øker, og det er skremmende at så mange unge blir avslørt. De risikerer politianmeldelse, bøter og fengsel i tillegg til å bli nektet å tegne forsikring i selskapet i fremtiden. Vi i Tryg har gode rutiner for å avdekke forsikringssvindel, men jeg frykter likevel at det er mørketall her, sier Maria Haarr, skadedirektør i Tryg Forsikring.

Fant «falsk dokumentasjon» på nettet

Hun påpeker at Tryg er ekstra oppmerksomme på svindel i forbindelse med en økende andel automatiserte forsikringsoppgjør. Svindelforsøk som gjerne blir avdekket ved hjelp av ulike dataløsninger som kan gjenkjenne mønster hos forsikringssvindlere, eller falsk dokumentasjon i form av bilder og kvitteringer.

– Vi hadde for eksempel en kunde som ville ha erstatning for en knust TV, men brukte bilder funnet på nettet som dokumentasjon. Vi har egne svikfiltre som kan bidra til å avsløre svindelforsøk, og bare i fjor avdekket vi svik tilsvarende rundt 40 millioner kroner. I dette tilfellet innrømmet vedkommende å ha diktet opp en skade som ikke hadde skjedd.  Hovedregelen er at forsikringssvindel blir politianmeldt, sier hun.

Gjør forsikring dyrere

De fleste svindelforsøk i 2017 var innen skadeforsikring, bil-innbo-reise og bygningsforsikring, som utgjorde 70 prosent. Deretter følger saker innen personforsikring, syke- og uføreprodukter, med 26 prosent. De største beløpene gjelder svindel med uføreforsikringer, mens det er flest saker innen skadeforsikring, viser tall fra Finans Norge.

– Det er forsikringsbransjen selv som avslører de fleste svindlerne, det er kun unntaksvis at saker avdekkes etter eksterne tips. Beløpene varierer, men i gjennomsnitt forsøkte svindlerne å lure til seg rundt 162.500 kroner i fjor. Så må vi ikke glemme at svindel i praksis innebærer tyveri fra våre andre kunder, og gjør forsikring dyrere enn nødvendig, sier Haarr.

Flest menn, færrest i Sogn og Fjordane

Det er flest menn som avsløres som forsikringssvindlere, 63 prosent mot 37 prosent kvinner. Tallene viser også at menn prøver seg på større beløp enn kvinner.

Antall avdekkede saker for skadeforsikring og syke- og uføreprodukter sett under ett i forhold til folketall er høyest i Aust-Agder, Østfold, Telemark og Oslo. I tillegg ligger Finnmark, Akershus, Buskerud og Vestfold over snittet totalt.

Fylket med færrest avdekkede saker i forhold til innbyggertallet er Sogn og Fjordane.

Mer sosialt akseptert

Antallet svindelsaker har økt jevnt de siste ti årene. I 2008 ble det avdekket

482 tilfeller av svindel innen skadeforsikring privat, mens dette tallet er 815 for fjoråret. En økning på 69 prosent.

I Norge viser årlige markedsundersøkelser at forsikringssvindel er mer sosialt akseptert enn andre typer kriminalitet, spesielt blant unge. Det er også en trussel mot bransjen at det avdekkes saker der forsikringsbedrageri begås i sammenheng med andre former for økonomisk kriminalitet.

– Vi mener det er mye forsikringsbransjen selv kan gjøre for å redusere forekomsten av forsikringssvindel. Selskapene må gjøre enda flere forebyggende tiltak sammen som bransje og vi må politianmelde forsikringssvindel og samarbeide med politi og andre offentlige etater, i tillegg til aktører innen næringslivet. Men ikke minst må vi fortsette arbeidet med å utvikle gode dataløsninger som effektivt stopper forsøk på forsikringssvindel, sier Maria Haarr, skadedirektør i Tryg Forsikring.

Mer fra rapporten «Svikstatistikk 2018»:

  • De fleste avdekkede sakene er tilfeller der kunden melder et «fiktivt» skadetilfelle. De største beløpene er på de arrangerte skadene.
  • Beløpsmessig er det bygningsforsikringer som er størst da det ofte dreier seg om påsatte branner.
  • Det er fiktive skader som er hovedkilden for bilsvindel med 28 prosent. Tidligere var det mer vanlig å arrangere skader.
  • I 2017 var det hyppigst avdekket svindel i forbindelse med tyveri og innbrudd.  Hovedtyngden av tilfellene er at allerede oppståtte skader blir påplusset.
  • På reiseforsikring var det hyppigst svindel i forbindelse med tyveri/tap av reisegods. I snitt ble det svindlet for 33.000 kroner per tilfelle på ulykke/sykdom, mens det for tyveri/tap av reisegods var nesten 28.000 kroner per tilfelle. Halvparten av tilfellene har skadested i Norge. De fleste av sakene oppstår fordi det meldes et fiktivt skadetilfelle.
  • Individuell pensjon og individuell uførekapital er de to dekningstypene der det ble avdekket størst svindel i 2017, både sett i forhold til antall saker og i beløp.
  • Det avdekkes stadig saker der forsikringsbedrageri begås i sammenheng med andre former for økonomisk kriminalitet. Denne formen for kriminalitet begås ofte av multikriminelle med stor kompetanse og mobilitet. Utbytte fra forsikringsbedragerier benyttes i disse miljøene til å finansiere andre former for kriminell aktivitet.
  •  En studie fra 2015, utført av Svensk Försäkring og Brottsförebyggande råd, avdekket at nærmere 75 prosent av de som blir anmeldt for forsikringsbedragerier tidligere er domfelt for annen kriminell virksomhet. Dette viser at forsikringssvindel ikke nødvendigvis er en impulshandling, men er utbredt blant kriminelle.