Fylkesmannen sier GO til å kunne gjøre nytt byggevedtak

Mindre merknader.

Fylkesmannen lar kommunen legge fram endringsplan for leilighetesbyggene til Lars Jacob Høvik på Skei for politisk behandling med krav om et par justeringer. 

Nyheter

Fylkesmannen i Møre og Romsdal stoppet byggingen av leilighetene til Lars Jacob Høvik på Solbaklken i Surnadal sentrum på grunn av flere mangler ved byggevedtaket. Nå sier han GO under gitte forutsetninger.

Kommunen har rettet opp det fylkesmannen påpekte og sendt saken ut på ny høring. I sitt høringssvar er fylkesmanmnen fornøyd med det meste. Men han har et par punkter han sier må rettes opp og bli med i det endringsforslaget til plana kommunen skal behandle 25. april.

- Vi registrerer at det er gjort ein del endringar i parkeringsføresegna. Mellom anna er kravet om at det skal utformast minimum to parkeringsplassar for rørslehemma  tatt  ut.  Likeins  er kravet om sykkelparkering fjerna. Vi vil rå til at desse blir tatt inn att i føresegnene, sier fylkesmannen i sitt svar.

I tillegg forutsetter fylkesmannen det blir bygd heis i leilighetsbygga siden tek 10 og tek 17 setter krav til heis i bygg med tre etasjer der det er boenheter.

Les mer her