Her skal det asfalteres i år

I mai starter asfaltsesongen og her får du oversikten over hvilke veger som skal asfalteres i Møre og Romsdal i år.

Asfaltering: I mai starter asfaltsesongen. Illustrasjonsbilde.  Foto: Knut Opeide, Statens vegvesen.

Nyheter

Pressemelding fra Statens vegvesen:

Vi skal asfaltere 140 km fylkesveg og 50 km riksveg. I Møre og Romsdal har vi til sammen 3000 km fylkesveg og 530 km riksveg.

Se klikkbart kart her: http://arcg.is/zTWW1

Se kart og lister her: https://www.vegvesen.no/trafikkinformasjon/Reiseinformasjon/nar-asfalterer-vi/region-midt

Fylkestinget har bevilget 136 mill. kr til asfaltering av fylkesveger i Møre og Romsdal i år. Møre og Romsdal fylkeskommune eier fylkesvegene og Statens vegvesen og deres entreprenører utfører arbeidet på oppdrag fra vegeier. Statens vegvesen eier og administrerer riksvegene. Det er bevilget 46 mill. kroner til asfaltering av riksveger i Møre og Romsdal i år.

Slik bestemmer vi hvilke strekninger som får ny asfalt

 For å få best effekt ut av pengene, så velger vi å asfaltere lengre strekninger. Et eksempel er at vi skal asfaltere 11 km av fv. 147 mellom Vatne og Fiksdal.

- Vi prioriterer strekninger som er sporete og har dårlig standard, sier seksjonssjef Thor Asbjørn Lunaas i Statens vegvesen.

Hvert år måler vi i Statens vegvesen dekketilstanden på alle riks- og fylkesveger. Vi gjør dette ved hjelp av en laserskanner som er montert på en bil. Vi får ut nøyaktige data på spor og jevnhet i asfaltdekket og ser hvordan tilstanden utvikler seg.

- Vi har foretatt årlige målinger helt siden 1990. Vi har derfor svært god oversikt over dekketilstanden på vegnettet. Målingene er grunnlaget for prioriteringene våre, dvs. hvilke veger som får asfalt i år og de neste årene, sier Lunaas.

- Vi har ikke nok midler til å asfaltere alle veger som burde hatt nytt dekke. Vi må prioritere. Når vi prioriterer mellom veger, så spiller trafikkmengde, hvor stor andel tungtrafikk det er på vegen og trafikksikkerhet inn, sier Lunaas.

Hvilke strekninger som får asfalt i 2018, ble planlagt høsten 2017. Hvis det i løpet av vinteren har oppstått skader på andre strekninger/veger, så kan det bli aktuelt å omprioritere.

Asfaltering mellom mai og september

Vi begynner å legge asfalt i mai og avslutter sesongen i september. Når asfaltsesongen starter, ber vi trafikantene ta hensyn til asfaltarbeiderne og trafikkdirigentene langs vegen. Hvert år oppstår det trafikkfarlige situasjoner som følge av at utålmodige bilister foretar farlige forbikjøringer og kjører aggressivt i anleggsområdet.

Steinrik og slitesterk asfalt

 Vi velger steinrik og slitesterk asfalt på veger med stor trafikk. Hvis fundamentet på vegen er god, er levetiden på asfalt på slike veger seks til åtte år. Levetiden på asfalt på lavtrafikkerte veger, som har et godt vegfundament, kan være 15-20 år. Ny asfalt på vegene har mye å si for trafikksikkerhet, veggrepet som sikrer fremkommelighet og for kjørekomfort.