Skal utforme nytt kommunevåpen:

Ønsker ideer og innspill

Om knappe to år ser Heim kommune dagens lys, og da må nytt kommunevåpen være på plass. I den forbindelse bes innbyggerne om å komme med ideer og innspill til hvordan dette bør se ut. Det er 10 000 kroner i premie.

Nytt kommunevåpen: Slik ser de tre kommunevåpnene ut i dag, med Snillfjord fra venstre, Halsa øverst, og Hemne til høyre. Men hvordan skal det nye, felles kommunevåpenet til Heim kommune se ut? Dette kan innbyggerne nå bli med å bestemme gjennom en idékonkurranse.  Foto: Gøran Rønning

Nyheter

Mye må på plass før Halsa, Hemne og Snillfjord slår seg sammen og blir til Heim kommune fra 1. januar 2020, blant annet nytt kommunevåpen.

I den sammenheng inviteres innbyggerne med på en idékonkurranse. På nettsida nyeheim.no, står følgende å lese:

– Når vi nå skal etablere Heim kommune, ønsker vi å utarbeide nytt kommunevåpen. Da er det viktig å finne et motiv som er lett gjenkjennelig og representerer den nye kommunen på en god måte. Vi trenger derfor gode ideer og innspill på hvordan det nye kommunevåpenet skal se ut.

Regler for form, farge og motiv

Det er imidlertid en del regler man må forholde seg til:

1. Våpenet skal ha to farger: sølv(hvitt) eller gull(gult), pluss rødt, blått, grønt eller svart.

2. Våpenet skal inneholde bare ett motiv, men samme motiv kan gjentas flere ganger.

3. Motivet må kunne beskrives entydig med heraldisk faguttrykk (utforming, farger, symboler).

4. Motivet skal framstilles i rein flattegning, uten bruk av perspektiver og skyggelegging.

5. Karakteristiske trekk ved motivet skal framheves.

6. Motivet skal være så enkelt at det er lett kjennelig også i liten størrelse eller på lang avstand.

7. Motivet skal fylle skjoldflata godt.

8. Våpenet må ikke krenke rettighetene til andre våpeneiere.

– Vi ønsker at det nye symbolet for Heim kommune blir typisk for liv og virksomhet i det området som nå blir en ny kommune, eller at det minner om tradisjoner herfra knyttet til natur eller kultur. Vi ønsker derfor at så mange som mulig skal føle sterk tilhørighet, ikke bare til symbolet, men også til hele Heim kommune. Derfor setter vi i gang en konkurranse der alle kan delta.

Slik deltar man

For å delta må man tegne et våpenskjold så stort som mulig på et A4-ark, og fylle ut våpenskjoldet med et motiv man mener symboliserer Heim kommune.

– Forslaget trenger ikke være fint utformet eller heraldisk korrekt opptegnet. Det er ideen som er vesentlig og som blir vurdert. Foreslå farge på bunn og motiv og skriv en kort tekst som begrunner valgt motiv og hva motivet skal symbolisere.

Send tegning, begrunnelse, navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse til Nye Heim kommune; postmottak@hemne.kommune.no, og merk forsendelsen «Kommunevåpen».

Ellers opplyses det at elektroniske bidrag bør sendes som pdf. Man kan også gjøre det på den gode, gamle måten, og sende en eller flere tegninger med forklarende tekst i en konvolutt merket «Kommunevåpen» til: Nye Heim v/Hemne kommune, Trondheimsveien 1, 7200 Kyrksæterøra.

10 000 kroner i premie

Det er 10 000 kroner i premiepotten, som kan fordeles på flere bidrag. Fristen for bidrag er 31. oktober 2018, og da vil den politisk valgte «kommunevåpengruppa» gjennom forslagene og plukke ut bidrag/ideer som kan bli brukt i videre utforming av nytt kommunevåpen.

– Offentliggjøring av nytt kommunevåpen og vinner(e) av konkurransen vil skje i en egen seremoni seinere. Alle forslagene som kommer inn blir unntatt offentlighet inntil vinner(e) av konkurransen blir offentliggjort.

Det er kommunestyret som til slutt vedtar nytt kommunevåpen for Heim kommune.