Hycast konkurrerer om eksportpris

Sunndalsbedriften Hytec konkurrerer om Eksportprisen 2018

Kan få pris: – Ved hjelp av ny teknologi og industri 4.0 kan det bli mer realistisk med egen produksjon i Sunndal, sier Hycast sjef Ola Ulvund.  Foto: Ingrid Ellevset

Nyheter

Eksportprisen har som formål å anerkjenne og løfte frem norske eksportører som har lyktes med verdiskaping i Norge gjennom markeder utenlands. Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen vil dele ut årets pris 18. april på Eksportkonferansen, som arrangeres av GIEK, GIEK Kredittforsikring, Eksportkreditt Norge og Innovasjon Norge. Det får Driva opplyst i en pressemelding.

Blant de 10 nominerte bedriftene i 2018 er Hycast, som utvikler og selger støperiløsninger for aluminiumsindustrien.

Selskapet som startet i 1990, hadde nabobedriften Hydro som eneste kunde frem til 2009. Så ble det bestemt at selskapet også kunne levere til resten av aluminiumsbransjen: I dag er eksportandelen på 91 %, med en vekst i omsetning de fire seneste årene fra drøye 80 til 300 millioner kroner. Omsetningsmålet er en halv milliard innen 2022. 57 % av salget går i dag til Kina, men selskapet leverer smelteutstyr til aluminiumsanlegg over hele verden. Nå diskuteres hvordan kjempemarkedene Kina, USA og på sikt også India, skal betjenes.

Målet er robust drift med samtidig vekst – og med en langsiktig ambisjonen om å kunne produsere hjemme på Sunndal. - I dag er vi først og fremst et ingeniørselskap som får levert deler fra europeiske produsenter. Hovedjobben vår i dag er design og utvikling, samt installasjon og service. Ved hjelp av ny teknologi og industri 4.0 kan det bli mer realistisk med egen produksjon i Sunndal, sier Hycast sjef Ola Ulvund.

De nominerte bedriftene for Eksportprisen vurderes og evalueres av en jury bestående av John G. Bernander, Siri Hatlen, Kjerstin Braathen og Henrik Müller Hansen. Elementer som vektlegges er lønnsomhet og verdiskaping over tid, bedriftens andel av omsetning som er eksport, og hvor nyskapende produktet eller markedet er. - Vi ser at prisen er med på å løfte opp hverdagshelter som jobber jevnt og trutt med å sikre seg muligheter ute, sier juryleder John G. Bernander.

Temaet for konferansen er i år utviklingen i det geopolitiske landskapet de siste årene. Blant annet belyses spørsmål som hva et proteksjonistisk USA og et splittet EU etter Brexit vil bety for Norge og norske eksportører, kostnadene av økt proteksjonisme, og hvordan Norge som en liten nasjon overlever. Blant foredragsholderne er næringsminister Torbjørn Røe Isaksen og Alain Chaboud, styremedlem av Federal Reserve i Washington DC med flere.

_______