Sterke reaksjoner på klassedeling

FAU ved Sunndal ungdomsskole har skrevet brev til ordfører, rådmann og skolesjef der de understreker at de er sterkt imot at antall klasser reduseres fra fire til tre fra neste skoleår.

Reagerer: Foreldrenes arbeidsutvalg ønsker ikke store klasser ved ungdomsskolen.  Foto: Inge Nordvik

Nyheter

I brevet skriver de om forslaget som gjelder fra neste skoleår, og som vil innebære at kommende 8. trinn vil bli oppdelt i tre klasser med 35 elever per klasse. FAU mener så store klasser vil ha negative konsekvenser for læringsmiljøet og for tilrettteleggingen av opplæringen tilpasset elevmangfoldet i klassene. De peker også på at det vil utfordre tryggheten i en klasse, og frykter at flere kan komme til å falle utenfor. FAU stiller også spørsmål ved om skolens utforming og størrelse på klasserommene er tilpasset så store klasser.

– FAU har forståelse for krav til økonomisk forsvarlig drift og at budsjettene er stramme i kommunen, men det kan ikke gå på akkord av oppvekst/læringsmiljø samt undervisningskompetanse, skriver leder i FAU Tom Meek og klassekontakt 9D Svein Arve Tronsgård.