Utbedrer vannlekkasje

Ber folk ta med vann til beplantning.

Gjøra kapell.  Foto: Erna Vermøy

Nyheter

Kirkeverge Stig Rune Andreassen i Sunndal opplyser at det er påvist vannlekkasje i rør ut fra bygg og til sluk ved kapellet på Gjøra.

-Dette medfører at vi må stenge vannet på kirkegården. Vi jobber med saken og gravemaskin og rørlegger er rekvirert. Vi forsøker å få ordnet dette innen rimelig tid. Vi oppfordrer til å ta med vann ved beplanting. Håper på forståelse, skriver Andreassen i ei-post til Driva.