Feiringa i gang

God oppslutning om 17. mai-feiringa på Sunndalsøra.

Folkerikt: Toget starter fra Auragata.   Foto: Inge Nordvik

Nyheter

Toget på Sunndalsøra fulgte også i år den vanlige ruta med stans ved Sunndal helsetun underveis. I Hov kirke blir det høytidsstund ved Helge Storset der blant annet Øksendal songlag deltok. På Øratorget blir det tale for dagen ved Kjersti Ramsøy-Halle, Vegard Utne og Ane Ramsøy-Halle (8). Etter talen hadde russen lovet å skape liv og røre for barna, og deretter var det tradisjonen tro gratis kino og is til barna.

I tillegg til hovedarrangement i Sunndalsøra sentrum skulle det ifølge det utsendte 17.-maiprogrammet være egne arrangementer på Sande/Sjølland og Tredal. Det er også hvert år egne arrangementer i Ålvundfjord, på Ålvundeid, i Øksendal, Jordalsgrenda, på Grøa, Fale og Gjøra.

Mer fra årets 17.-mai-arrangement i Sunndal finner du i Driva sin papirutgave på fredag.