Hydro investerer i Sunndal

Hydro har tatt en endelig byggebeslutning om å investere 217 millioner kroner i Sunndal.

Gradvis økning: Investeringen ved Hydro Sunndal bidrar til målet om å gradvis øke produksjonen ved de norske aluminiumverkene med 100,000 tonn fra 2015 til 2025. 

Nyheter

Dette for å øke årsproduksjonen av primæraluminium med 14,600 tonn og møte etterspørselen fra bilindustrien med en ny støpelinje, skriver selskapet i en pressemelding.

– Investeringen er en av flere Hydro gjør i Norge som viser at vår hjemmebane er et av de beste stedene i verden å produsere aluminium. Vi har som mål å videreutvikle våre norske verk for å sikre global konkurransekraft og Sunndal er en bærebjelke i vårt norske system, sier Ola Sæter, leder for Hydros norske aluminiumverk. 

Investeringen ved Hydro Sunndal bidrar til målet om å gradvis øke produksjonen ved de norske aluminiumverkene med 100,000 tonn fra 2015 til 2025. Produksjonsøkningen skal realiseres ved bruk av kjent teknologi og eksisterende løsninger, og ved å ta i bruk elementer fra Hydros teknologipilot på Karmøy.

Økt strøm, økt produksjon, økt verdiskaping

– Et viktig grep for å styrke vår konkurranseposisjon er å kontinuerlig forbedre og øke produksjonen ved våre eksisterende anlegg, uten nødvendigvis å investere i nye elektrolyselinjer. Investeringene omfatter modifikasjoner og investeringer i eksisterende og nytt utstyr i elektrolysehallen og hjelpeanlegg, slik at strømstyrken og dermed produksjonen kan økes, sier Sæter.

–  Vi skal også ytterligere styrke vår konkurranseposisjon innen avanserte støpelegeringer gjennom å investere i en tredje produksjonslinje i Sunndal. Den nye linjen vil være i drift i løpet av 2019 og gi oss mulighet til å levere ytterligere 45,000 tonn til en bilindustri som ønsker stadig mer aluminium for å gjøre biler lettere og mer miljøvennlige, sier Sæter.

Del av Hydro Sunndals produktivitetsprogram

Roar Ørsund, fabrikksjef ved Hydro Sunndal, sier investeringene styrker Sunndals produktivitetsprogram som har som mål å gjøre Hydro Sunndal til et av de mest produktive aluminiumverkene i verden før 2020.

– Vi har et mål om å øke produksjonen i Sunndal med 100 tonn per ansatt fra 2015 til 2019, og disse investeringene er et viktig steg på veien mot å nå det målet, sier Ørsund. 

Hydro Sunndal er Europas desidert største aluminiumverk med en årsproduksjon på over 400,000 tonn. Verket produserer to hovedprodukter, støpelegeringer og pressbolt. Metallet brukes hovedsakelig i transportsektoren og innenfor bygg- og anleggsindustrien.