Ønsker utlånssentral

Nyheter

Arne Drøpping (KrF) tar i dagens møte i kommunestyret til orde for etablering av en utlånssentral i Sunndal, som et ledd i bekjempelsen av barnefattigdom.

I en interpellasjon viser han til Nesset, hvor Frivilligsentralen i 2017 registrerte rundt 240 utlån fra utstyrspoolen. Det er en økning på 15 prosent sammenlignet med året før. Det lånes ut utstyr som telt, kano, sykler og ski.

Drøpping legger til at det allerede er en del utlån av utstyr i Sunndal, blant annet ved skøytebanen på Gjøra og fiskeutstyr i regi av jeger- og fiskerforeninga, samt ski til utlån ved en del skoler.

– Likevel meiner eg vi har mykje å vinne for dei som kjenner barnefattigdomen på kroppen om vi utviklar dette på ein meir systematisk måte.