– Viktig at det framgår hvem som stemte hva i møtene

Halvard G. Hagen og Sunndal Sp mener det er et viktig demokratisk prinsipp at det framgår av protokollen etter politiske møter hvem som stemte hva. Saka behandles i kommunestyret i dag.

Vil fremme forslag: Senterpartiet vil i dagens møte i kommunestyret ta til orde for at det i protokollene etter politiske møter i Sunndal skal stå hva den enkelte representant har stemt i alle saker. – Vi som folkevalgte må finne oss i å bli ansvarliggjort, sier Halvard G. Hagen (her avbildet sammen med Synnøve Helland, som nylig ble takket av som politiker. Hagen rykker nå opp til fast plass i kommunestyret). Arbeidsgruppa som har vurdert saka har kommet fram til at en slik føring av møteprotokollene vil bli mer tidkrevende i en tid da det forventes at de skal være tilgjengelig raskest mulig etter at møtene er ferdige.  Foto: Elin A. Høstmark

Nyheter

I protokollene etter politiske møter i Sunndal framgår det i dag bare hvor mange representanter som stemte for og imot et forslag eller en innstilling. Ikke hvem som stemte hva. Sunndal Sp har både i spørretimen og i en interpellasjon tatt opp dette, og tatt til orde for å endre måten protokollene føres på. Et enstemmig kommunestyre støttet forslaget i mars i fjor, og ba om at sak skulle legges fram for kommunestyret i løpet av et halvt år. På grunn av kapasitetsproblemer fremmes saka først nå for politikerne.