Anbefaler fusjon for Coop

Styrene i Coop Orkla Møre og Coop Vest anbefaler fusjon mellom de to lagene, og fusjonsplanen vil bli behandlet i ekstraordinære årsmøter etter sommeren.

Arild Sørlien, administrerende direktør i Coop Orkla Møre. 

Nyheter

- En fusjon mellom Coop Orkla Møre og Coop Vest vil styrke Coops markedsmessige posisjon i hele regionen. Fusjonen vil komme både de ansatte og kundene våre, som også er våre eiere, til gode, sier Arild Sørlien, administrerende direktør i Coop Orkla Møre.

- Fusjonen vil gi oss et mer enhetlig markedsområde. En fusjon vil dessuten innebære at samvirkelaget får økt investeringsevne, mer konkurransekraft og større samlet kompetanse, sier Geir Espe, administrerende direktør i Coop Vest.

Dersom samvirkelagenes ekstraordinære årsmøter stemmer for fusjonen 28. august, vil det nye samvirkelaget være blant de 100 største bedriftene i Norge.

Samvirkelaget vil ha en samlet omsetning på i overkant av fem milliarder kroner fordelt på 140 butikker, og sysselsette over 2 000 ansatte og ha hele 145 000 medeiere.

Det fusjonerte lagets nye navn blir Coop Nordvest SA, og samvirkelaget vil ha kontorer i Førde, Ålesund og Orkanger.