Fikk ikke parfyme-svar

Nyheter

Innbyggeren som før kommunestyremøtet i Sunndal hadde stilt spørsmål om kommuneansattes bruk av parfyme i arbeidstida, fikk ikke svar onsdag. Årsaka var at spørsmålsstilleren ikke var til stede ved behandlingen av saka, slik regelementet krever. Spørsmålet ble derfor verken opplest eller besvart, men utsatt, eventuelt til neste kommunestyremøte 5. september.

– Kan det vere mogleg for Sunndal Kommune å gje eit generellt påbod om at vi ansatte skal unngå å bruke parfyme i arbeidstida?, var spørsmålet. Det er kjent at 150.000 nordmenn sliter med parfymeallergi, og mange sliter med overfølsomhet mot duft. Ifølge Astma- og allergiforbundet opplever cirka en av fem plager ved andres parfymebruk.