Lempet på tildelingskriteriene

Nå kan søkere ned i 67 år, uten behov for tilrettelagt bolig, få omsorgsbolig i Sunndal.

Vidar Rudi i Sunndal Boligbyggelag.  Foto: Ingrid Ellevset

Nyheter

Flere omsorgsleiligheter i Sunndal har stått tomme i flere år. Det skaper blant annet vansker for etterlatte som ikke får gjort opp dødsbo. – Tildelingskriteriene er for strenge, sa Vidar Rudi i Sunnbo til Driva i slutten av mai.


– For strenge tildelingskriterier

Flere omsorgsleiligheter i Sunndal har stått tomme i flere år. Det skaper blant annet vansker for etterlatte som ikke får gjort opp dødsbo. – Tildelingskriteriene er for strenge, sier Vidar Rudi i Sunnbo.

 

Sunndal kommune disponerer i dag 116 boliger. Av disse er 87 omsorgsboliger, 25 er i bofellesskap og ni er øvrig tilrettelagte boliger. Av omsorgsboligene er 59 enheter i borettslagene Mogrenda, Øratunet, Skjølland og Drivatunet. Det er kommunen som tildeler boligene etter søknad fra aktuelle kandidater. Blant forutsetningene for å få tildelt bolig er at det må foreligge et behov for tilrettelagt bolig, at søkeren må ha pleie- eller omsorgsbehov av varig karakter, og at tilrettelagt bolig vil bedre søkerens muligheter for selv å ivareta praktiske, personlige og dagligdagse gjøremål.

Nå har kommunestyret vedtatt at flere av kriteriene skal kunne settes til side ved manglende etterspørsel i Mogrenda og Øratunet borettslag, og at andel i slike tilfeller kan tildeles til søkere over 67 år. Det eneste kravet er da at søker må ha lovlig opphold i Norge og ha sammenhengende folkeregistrert og faktisk boligadresse i Sunndal kommune siste to år forut for søknad.

Vedtaket var enstemmig.


Åpnet nye boliger

16 nye omsorgsboliger i Sunndal er åpnet.