Logistikkekspert: – Store CO₂-utslipp

«Giftfritt Nesset» går hardt ut i høringssvar

Med nye fagkilder i ryggen, har «Jeg velger meg et giftfritt Nesset» store innvendinger til reguleringsplan for mulig deponi for farlig avfall på Raudsand.

HØRINGSSVAR: – Vi er svært urolige over det som er presentert, og kommer i høringssvaret med våre innsigelser, sier styreleder Kristin Sørheim i «Jeg velger meg et giftfritt Nesset». (Foto: PER TORMOD NILSEN)  Foto: PER TORMOD NILSEN

Nyheter

– Vi peker på alvorlige feil og mangler, både ved KU, og prosessen. Vi ser store problem på en rekke felt, blant annet når det gjelder transport, geologi, omdømme, aktørene bak, operasjonelle forhold, og lokaldemokrati. Vi finner også feil og mangler ved plandokumentene, innledet Kristin Sørheim, styreleder i «Jeg velger meg et giftfritt Nesset».