Hvor høyt er det øverste treet i Driva-distriktet?

I juni ble det funnet et bjørketre rekordhøye 1.400 meter over havet i Jotunheimen. Nå kan du selv bli med i jakten på landets øverste trær gjennom appen ”Natur i endring”.
Nyheter

Over alt i landet er skogene på vei høyere oppover fjellene, grunnet varmere sommertemperaturer og gjengroing etter tidligere hogst og beiting. Men foreløpig er det ingen som vet nøyaktig hvor fort utviklingen går.  

– Mange ser at skogene kryper stadig høyere oppover fjellene rundt dem, men vi vet rett og slett veldig lite om hvordan det norske landskapet vil se ut i fremtiden, forteller Anders Bryn, førsteamanuensis ved Naturhistorisk museum i Oslo (NHM).

Fra turgåer til klimaforsker

For å finne ut mer har Den Norske Turistforening (DNT) og Naturhistorisk museum i Oslo (NHM) satt i gang et nasjonalt prosjekt hvor alle turgåere i Norge er invitert til å delta som forskere. 

– Ved å laste ned og ta med appen ”Natur i endring” på tur, kan du registrere de aller øverste trærne du finner i landskapet. På hjemmesiden naturiendring.no kan du følge med på hva som registreres rundt om i landet og også se hvor de øverste funnene er gjort i hvert fylke, forteller Bryn. 

På Nordmøre ligger skoggrensen på mellom 600 og 800 meter over havet, men ifølge Bryn kan det ikke utelukkes at det finnes skoger også enda høyere opp.

– Det er hovedsakelig temperaturen som bestemmer hvor det kan vokse skog, så nå som klimaet blir varmere er det svært sannsynlig at trær kan trives en god del høyere enn det vi har visst om hittil.  Og de øverste trærne (tregrensen) har vi ikke informasjon om i det hele tatt, så her trenger vi virkelig data.

– Jeg håper mange vil benytte denne muligheten til å forske på sitt eget nærmiljø, og dermed bidra med viktig informasjon for oss som forsker på naturen.

La barna forske!

Natur i endring er en del av DNTs150-års jubileumsfeiring, de synes det er viktig å kunne engasjere turgåerne i å dokumentere hva som skjer med naturen, forteller generalsekretær Nils Øveraas. 

– Da vi merket de første stiene for 150 år siden var over halvparten av Norges areal villmarkspreget natur. Nå er det knapt 12% igjen, og endringene i landskapet går fort. Med Natur i endring håper vi at folk blir mer bevisste på de endringene som skjer i landskapet  

Han trekker frem Natur i endring som en spennende sommeraktivitet for familien.

– Spesielt tror vi at det kan være veldig gøy for barna å få være med på trejakt mens de går på tur. Kanskje blir terskelen for å komme seg ut litt lavere med den motivasjonen. Dessuten kan både små og store deltakere vinne flotte premier, så det er ingen grunn til å holde seg inne i sommer!