Utbedrer vannlekkasje på Gjøra

– Vannet i kranene ved Gjøra kapell er tilbake i neste uke, sier kirkeverge Stig Rune Andreassen.

Gjøra kapell: Vannlekkasjen blir utbedret i løpet av neste uke. 

Nyheter

Det er en større vannlekkasje som har skapt trøbbel for stabil vannforsyning ved kapellet og kirkegården. Driva har fått henvendelser fra folk som er forundret over at kirkegården bærer så sterk preg av tørke. Kirkeverge Stig Rune Andreassen sier det har vært en større vannlekkasje som har gjort at vannet til tider har vært helt avstengt.

– Jeg regner med at lekkasjen skal være utbedret i løpet av neste uke. Vi har satt opp skilt når vannet ved kirkegården har vært helt avstengt. Det er ellers slik at vi aldri har hatt for vane å vanne kirkegårdene, sier Andreassen.