Tolaas skal lede nye Molde Sp

Nyvalgt leder i nye Molde Senterparti, Gerda Tolaas, oppfordrer medlemmene til å snakke med folk og bruke kaffekoppstrategien.

Molde Sp: Deler av styret i Nye Molde Senterparti. Fra venstre: Odd Helge Gangstad (1. nestleder), Gerda Tolaas (leder), Magne Reiten (styremedlem), Einar Gagnat (2. nestleder), Rolf Arne Hamre (styremedlem), Randi Gunnerød (styremedlem) og Gunnhild Farstad Bjerkeset (2. vara). Anette G. Hoel, Cecilie Skjengen og Edmund Morewood, var ikke tilstede da bilde ble tatt.   Foto: Privat

Nyheter

I forbindelse med sammenslåingen av kommunene Nesset, Molde og Midsund til en kommune fra 1. januar 2020, har de lokale partilagene i Senterpartiet nå slått seg sammen. Det ekstaordinære årsmøtet ble avholdt lørdag 30. juni om bord på B/F Mardøla på Øverås ved enden av Eikesdalsvatnet. På møtet ble Gerda Tolaas valgt til lokallagets første leder, med Odd Helge Gangstad fra Midsund som første nestleder og Einar Gagnat fra Nesset som andre nestleder.

Årsmøtet ble avsluttet med ferjecruise på Eikesdalsvatnet i strålende fint sommervær med helsing fra fylkesleder Tove Henøen og stortingsrepresentant Jenny Klinge. Undervegs ble det servert grillmat.

Tolaas takket for tilliten på denne måten: - Det blir spennende å lede nye Molde Senterparti. Vi blir en langstrakt kommune, og det er viktig at vi bruker tid på å bli kjent med hverandre. Samlingen på Eikesdalsvatnet er et ledd i denne prosessen. Det nye styret vil være opptatt av at det fortsatt skal være kort veg fra grasrota og opp til stortingspolitikerne våre. Vi må bruke fylkesstyret aktivt, og ha en ambisjon om å starte opp et Senterungdomslag. Fram mot neste valg, er det viktig å gjøre et grundig arbeid med nominasjonslista.

Det er viktig å snakke med folk og bruke kaffekoppstrategien!