Stort engasjement:

200 deltakere - 850 dugnadstimer!

Halsa kommune synes å komme på 2. plass av NIR- kommunene når en legger til grunn antall deltakere, antall dugnadstimer og total mengde innsamlet avfall pr. innbygger.
Nyheter

PRESSEMELDING:

Formannskapet i Halsa bevilget midler til strandrydding våren 2018 i møte den 02.05.2018.

Aksjonskomiteen for strandryddeaksjonen har bestått av Drifts- og næringsavdelinga v/ Lars Wiik og Frivilligsentralen v/ Tove- Karin Halse Lervik.

Det har vært et stort engasjement i Halsa også i 2018 for rydding av strender, og involvering av skolen, lag og organisasjoner, andre sammenslutninger, og ikke minst støtten fra næringslivet, har bidratt til vellykkede ryddeaksjoner! Innbyggerne ser behovet for at strendene er tiltalende og fri for søppel, samt at rent miljø generelt i sjøen og på strendene er viktig for fisk, fugle- og dyrelivet, og for oss innbyggere.

Av NIR- kommunen synes Halsa kommune å komme på 2. plass, når en legger til grunn total mengde innsamlet avfall pr. innbygger, antall deltakere og antall dugnadstimer.

Næringslivet i Halsa repr. ved Lerøy Midt AS, avdeling Halsanaustan og Lerøy Midt AS avdeling Valsøybotn samt Aakvik rogn og stamfisk AS, Salmar Farming AS (Kipervika), avd. Halsa, og Gjensidige Forsikring AS avd. Halsa har alle bidratt med sponsormidler, og har organisert aksjoner og innsamling av avfall med båter. Uvurderlig stor innsats fra mange aktører, og stort fokus på aksjonen!

Det er svært mange ryddedeltakere og ryddegjenger som skal takkes, både store og ikke minst små ivrige ryddedeltakere! 19 ryddegjenger har vært i aksjon, til sammen i overkant av 200 deltakere (noen i flere ryddelag). Innsatsen målt i timer kalkulert til 850 dugnadstimer, med store og små deltakere!  I tillegg har Halsa i.l. og Halsa Småbåtlag sammen med næringslivet organiserte egen ryddeaksjon og samlet inn 32 sekker / ca. 750 kg strandavfall. Motivasjonen og det store engasjementet har vært imponerende!

Store gjenstander som vrak av flere plastbåter er rapportert inn for henting. Gamle oljefat, kanner og tanker, samt dekk og anna mekaniske remedier som ble funnet i sjøkanten og i strandområdet ble også innrapportert.  Mye er avfallet synes naturlig nok å komme fra skip og sjørelatert virksomhet, f.eks. isoporblokker, nøter og annet tauverk.

Ca. 4,2 tonn strandavfall ble sendt til avfallsmottak fra aksjonsdagene i mai i oppsamlingscontainer. Avfall har stadig kommet inn i spredte innleveringer på Miljøstasjonen. Total vekt av innsamlet avfall fra strendene i Halsa våren 2018 anslås til ca. 5 tonn (+ større gjenstander, båter mm).


Halsa kommune, Drifts- og næringsavdelinga,

Lars Wiik.