Flere får fjernvarme i Sunndal

Sunndal Energi er i gang med å legge en ny hovedledning for fjernvarme i Sande-området. I tillegg legger Sunndal Energi strømnett til Hafsåshjellen hyttefelt.

Grøftegraving: Ola Jostein Holen, Georg Tvedt og Arild Brandal jobber med utbyggingen av fjernvarme i Sande-området. Arild Brandal er også ansvarlig for utbyggingen av strøm i Hafsåshjellen. 

Nyheter

Fjernvarme er et energifleksibelt distribusjonssystem som transporterer energi ved hjelp av vann, i all hovedsak for å varme opp bygg og lage varmt tappevann.