- På vegne av meg sjøl og dem som arbeider i næringsselskapet tar jeg meg nær av påstander om at vi driver med juks og fanteri

Ordfører Ståle Refstie reagerer sterkt på at kommunestyremedlem Erling Rød mener det foregår mye «juks og fanteri» i næringslivsarbeidet i kommunen. – Det er en påstand jeg tar sterkt avstand fra, sier ordføreren.

KOmmunestyret: - Vi følger retningslinjer i næringslivsarbeidet som er godkjent i kommunestyret, sier ordfører Ståle Refstie.  Foto: Magne Lillegård

Nyheter

Det var i onsdagens Driva Erling Rød (Frp) gikk hardt ut mot måten næringslivsarbeidet i Sunndal inkludert SuSu-samarbeidet drives på. Rød mener deler av arbeidet drives i strid med lova.