Kontrollerte ulovlig fiske på Nordmøre:

Anmeldt for dorging ved Driva

Dorget innen munningsfredningssonen.

  Foto: Lisa Botterli Flostrand

Nyheter

Statens naturoppsyn (SNO), gjennomførte torsdag fiskeoppsyn i fjordene på Nordmøre. Forrige uke hadde de også kontroller utenfor Hitra og Frøya.

I Eide kommune ble et ulovelig satt laksegarn beslaglagt. SNO kontrollerte også elva Driva i Sunndal, hvor en fisker ble anmeldt for dorging innen for munningsfredningssonen.

– De hadde tatt en ekspedisjon innover i fjordene, og det er klart at når de var helt inne i Sunndal, så er dette noe de har brukt mye tid på, sier operasjonsleder hos politiet, Jan Helge Kjøl til TK.