Mystikk og eventyr i Bøfjorden

Med TV-lånt tittel «Mysteries at the Museum» inviterer Bøfjorden Historielag til temasøndag med underhaldning og dramatikk.
Nyheter

Rett nok er sjøbruksmuseet berre arena, men mystikken kan få fram gåsehuda. For kva skjedde ved Liavatnet for 150 år sia? Eller i Snekkvikhamrane? Korleis gjekk det den gongen notlaga tørna ihop i Settemsbukta?

- Vi skal trø varsamt, men lokalhistoria inneheld ein del mystiske hendingar vi må formidle, seier Bernt Bøe, leiar i Bøfjorden Historielag. Søndag presenterer han ein del gåtefullt frå tider som var.

Gåter er det også mange av i det ferske heftet «På eventyrvis», som historielaget presenterer søndag. Det byr på fascinerande eventyrstoff og segner  frå Bøfjorden og nabobygdene. Det meste er frå Edvard Langset sine samlingsreiser rundt 1920.

- Overraskingar finst her, seier Bøe, som også vil trekkje forteljarane fram i lyset. - Ho Ingeborg på Arnøra og han Gammel-Ola Moa var blant dei frodige kjeldene for Langset.

Overtrua prega folkelivet i forbausande grad, viser segnene om vergjen og huldra. Museet tek fram klokkar Kristian Aasgaard sitt harmdirrande dagbok-oppgjer med dumskapen han såg rundt seg i 1880-åra.

Eventyrheftet blir å få kjøpt på museet. Like eins ordnar Gunnvor og Inger med kaffeservering.