Røyk og vond lukt på Raudsand

Beboere på Raudsand melder på nytt om røyk- og luktplager som de mener skyldes aktiviteten ved Real Alloy.

Røyk og lukt: Beboere på Raudsand beskriver en lukt som ikke er til å holde ut, og stiller også spørsmål ved om røyken som kan ses på bildet tatt tidligere denne uka kan være helseskadelig. Real Alloy svarer at det ikke har vært noen hendelser som har medført unormale utslipp eller brudd på utslippstillatelsen. Foto: Privat  Foto: -

Nyheter

Bilder fra området viser røyk som ligger tungt ned mot fjorden. I sosiale medier beskriver beboere hvordan de gjennom flere dager og uker har kjent at husene fylles av vond lukt slik at de våkner med kvalme og intens hodepine om morgenen. Noen har flyktet fra området fordi de ikke holder ut lukta. De beskriver den som stikkende og kvalmende, råtne egg eller ammoniakk.