Surnadal Sparebank øker omsetningen

Bedre så langt i år enn på samme tid i fjor.
Nyheter

Surnadal Sparebank har per 2. kvartal et resultat før skatt på 33,5 millioner kroner, mot 30,8 millioner kroner i samme periode i 2017. Avkastningen på egenkapitalen er på 10,0 prosent etter skatt. Innskuddene har økt med 301 millioner og utlån med 764 millioner kroner de siste 12 måneder. Bankens forretningskapital er nå på 7,2 milliarder kroner.

- Vi har så langt i 2018 et vesentlig bedre resultat enn i tilsvarende periode i fjor, som var et rekordår. Det økte resultatet skyldes bedre inntjening som følge av at vi fremdeles får mange nye kunder innen lån, forsikring og spareprodukter, kommenterer adm.banksjef Allan Troelsen.

Han synes det er gledelig å konstatere at banken fremdeles får mange nye kunder, som bidrar til å opprettholde den høye veksten banken har hatt over en lengre periode.

- Veksten gir til en stadig bedring av bankens resultater. sier Troelsen.

Banken opplever god utlånsvekst med en økning på 764 millioner kroner som tilsvarer 13,7 prosent siste 12 måneder. Innskuddsveksten er også forholdsvis høy med solide 301 millioner kroner tilsvarende 9,1 prosent siste 12 måneder.

- Nye kunder og gode resultater er avgjørende for å sikre at Surnadal Sparebank også i fremtiden skal være en solid og god lokal sparebank for våre kunder, eiere, lokalsamfunnet og regionen, sier Troelsen.

Troelsen sier banken registrerer forholdsvis stor interesse for bankens egenkapitalbevis på Oslo Børs sin Merkur Market. Der handles det flere egenkapitalbevis enn det banken hadde forventet.

- Dette er positivt for banken og våre nærmere 500 eiere, sier Troelsen.