Bønder samles for å få råd

Tørken og grovfôrsituasjonen stiller bonden overfor en del nye utfordringer.

Ill.bilde. 

Nyheter

Hva er riktige prioriteringer i forbindelse med høsting, hvordan blir det mulig å kjøpe grovfor, finnes det alternativer, hvordan søke om erstatning og hvilke råd gir samvirkene mht å lever melk og dyr til slakt.

Tirsdag inviterer Møre og Romsdal Bonde- og Småbrukarlag i samarbeid med lokale bondelag og bonde- og småbrukarlag i Gjemnes og Tingvoll til møte.

- Vi har samlet noen fra forvaltningen og rådgiverapparatet for å gi oss noen råd, heter det i invitasjonen.

Bønder fra Gjemnes, Tingvoll og omkringliggende kommuner er velkommen til Kulturstuå på Batnfjordsøra.