– Vi har såvidt passert ett tonn i Driva

Det sier leder i fiskeutvalget i Sunndal jeger- og fiskerforening, Svein Haugen, om årets fangst i Driva. I fjor ble det tatt mer enn 2,5 tonn laks i elva.

Dårlig sesong: Det er fortsatt noen dager igjen av fiskesesongen i nedre del av Driva – men allerede kan Svein Haugen, leder i fiskeutvalget i SJFF, konstatere at det langt fra blir noe godt fiskeår.  Foto: Ingrid Ellevset

Nyheter

Han trodde på en god fiskesesong, Haugen, da han uttalte seg til Driva før sesongstarten 1. juni. Det var sett en del laks, og elva var fin.


Optimisme foran årets laksefiske:

Håp om mye fin storlaks

Fredag 1. juni er det sesongstart i lakseelvene. Forholdene er fine både i Surna, Driva og Eira, og det er i høy grad håp om godt fiske. Spesielt i Surna er det høge forventninger om mye storlaks i 15-kilosklassen i år.

 

– Slik ble det ikke, konstaterer han tre måneder seinere.

– Det kan vi nok takke været for, legger han til.

Sommervarme og lite nedbør preget Driva, særlig i juli. Elva gikk lita, og laksefiskerne fortvilte.

– Det har vært bra med laks i elva, men den har ikke villet ta, sier Haugen.

I Driva ble fiskesesongen oppstrøms Romfo bru avsluttet 31. august. Ved sperra er det ikke lov å fiske. På strekningen fra hengebrua ved Vermøy og ned til sjøen fortsetter sesongen fram til 15. september. Dermed har en ikke den endelige fasiten på årets fiske i Driva.

På laksebørsen er det så langt rapportert inn 287 laks i sommer, og til sammen 1,075 tonn. Største laks som er rapportert inn er 11,9 kilo. 89 sjøørret er gjenutsatt. Sjøørreten er fredet i Driva, i år som i fjor.

– Det har vært bra med fiskere i elva, omtrent som i fjor, sier Haugen. Han anslår at det er solgt rundt 30 sesongkort til tilreisende, og noen flere, rundt 40, til lokale. I tillegg kommer månedskort, ukekort og døgnkort.

– Det holder seg stabilt, sier han. Sjøl var han ute og prøvde fiskelykken i juni, men det ble ikke noen fangst å melde. Med arbeidsdager ved fiskesperra i Snøvasmelan hvor han tar hånd om store mengder både laks og ørret må han tilstå at det frister mindre å prøve fiskelykken.

Her finner du fiskebørsen for Driva med årets største fangster.


Drømmestart på årets laksefiske i Driva

Sesongen kunne ikke ha fått en bedre start!Mål om å sette ut 1000 sjøørret ovenfor sperra i året – har satt ut 137:

Svært lite sjøørret i Driva

Bare 195 sjøørret har svømt inn i fangsthuset ved fiskesperra i Snøvasmelan i sommer. Det er langt færre enn ventet. Snart skal dykkere fra NINA undersøke om fisken blir stående nedenfor sperra.