Nå vil politikerne utvide kapasiteten ved Holssand barnehage

Ap og SV i Sunndal er opptatt av at retten til barnehageplass i kommunen må innfris. Nå tar partiene til orde for utvidelse av Holssand barnehage.

39 barn: Kapasiteten ved barnehagene i Sunndal er for liten. I dag har 39 barn plass ved Villabyen. Nå håper barnehagesjefen at Holssand barnehage kan utvides – og romme inntil 110 barn.  Foto: Ingrid Ellevset

Nyheter

Det var i forbindelse med behandlinga av forslag til budsjettrammer og foreløpig budsjett i kommunestyret saka ble løftet fram av gruppeleder Lusie Gjersvoll (Ap).